Skip to content

REGULAMIN - Ocean Spray

Dostęp i korzystanie z niniejszej strony podlega następującemu regulaminowi oraz wszystkim stosownym przepisom, które Użytkownik – poprzez wejście na stronę i przeglądanie jej – akceptuje bez ograniczeń i zastrzeżeń. Informacje przedstawione na niniejszej stronie o produktach albo usługach mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Produkty Ocean Spray mogą nie być dostępne we wszystkich rejonach świata.

Oświadczenie o prawach autorskich:

Copyright© 2012 Ocean Spray Cranberries, Inc. i Ocean Spray International, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Rozprowadzanie, przekazywanie, modyfikowanie, kopiowanie, reprodukowanie i wykorzystania treści niniejszej strony do celów komercyjnych lub publikacji jakąkolwiek inną metodą bez wyraźnej, pisemnej zgody Ocean Spray jest zabronione.
Użytkownik może pobrać jedną kopię dokumentów wyłącznie na osobisty, niekomercyjny użytek. Poza wyraźnie określonymi przypadkami, żadna zawartość niniejszej strony nie powinna być interpretowana jako podlegająca licencjonowaniu, prawu autorskiemu, znakom towarowym lub innym prawom własności intelektualnej.

Oświadczenie o znakach towarowych:

Znaki towarowe, oznaczenia usług i logotypy zamieszczone na niniejszej stronie stanowią wyłączną własność Ocean Spray Cranberries, Inc. Znaki te nie mogą być wykorzystywane bez wyraźnej, pisemnej zgody Ocean Spray. Inne nazwy produktów mogą stanowić własność ich poszczególnych właścicieli.